Pembekalan Magang

Alaham dulilah acara pembekalan magagng yang dilak sanakan berjalan dengan lancar, acara yang dilak sankan di kampus Universita Islam Kalimantan MAB Banjarmasin gedung C lantai 2. yang dihadiri oleh mahasiswa semester 7 adapun pemaparan dari ketua jurusan ibu Nurul Indah Qariati, SKM., M. Kes dan sekretaris jurusan bapa Ahmad Zacky Anwary, SE., M. Ph, acara pembekalan magang ini juga dihadiri oleh ibu Asrinawaty, S. Kom., M. Kes selaku wakil dekan tiga dan bapa Drs. Abdullah, MF, SKM., M. Kes dosen pengajar sekaligus kepala tata usaha di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Adapun pengarahan di kampus dua Universita Islam Kalimantan MAB Banjarmasin yang terletak di Kota Banjarbaru, pembekalan untuk mahasiswa magang Fakultas Kesehatan Masayarakat di sampaikan oleh ketua jurusan ibu Nurul Indah Qariati, SKM., M. Kes.

Share! ke media sosial anda...!